Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Οριστικοποιούνται τα πρώτα παραδοτέα του HELIX – έκθεση αξιολόγησης των αναγκών, περιφερειακό σχέδιο δράσης και βάση δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές

Το έργο HELIX θέτει φιλόδοξους στόχους που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της φιλοξενίας στην Βαλκανική-Μεσογειακή περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία HELIX επιδιώκει να προωθήσει και να στηρίξει τους επιχειρηματίες και τις ΜμΕ της περιοχής στόχου να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στρατηγικά, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου απαιτεί τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας που να καθορίζει την υφιστάμενη κατάσταση, την ανάγκη για αλλαγή και την ετοιμότητα των ομάδων στόχων να βαδίσουν προς μια νέα κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, κατά τις πρώτες δραστηριότητες του έργου HELIX πραγματοποιήθηκαν παράλληλες μελέτες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες-εταίρους (Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και ΠΓΔΜ) σχετικά με: (α) την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της φιλοξενίας, β) τις υφιστάμενες πρακτικές που σχετίζονται με την υιοθέτηση καινοτομιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, (γ) τη στάση των τουριστικών και των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, τα υφιστάμενα ερεθίσματα και τις προκλήσεις κατά την υιοθέτηση καινοτομιών και άλλα.

Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν – βιβλιογραφική έρευνα και έρευνες πεδίου, συζητήσεις και συνεντεύξεις με εξειδικευμένους ερευνητές και με εκπροσώπους επιχειρήσεων – οι ομάδες εργασίας που σχηματίστηκαν από εμπειρογνώμονες επεξεργάστηκαν τα πρώτα παραδοτέα του έργου:

  • Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών

Η Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση του τομέα στην Βαλκανική-Μεσογειακή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών αναγκών και των προκλήσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τους ανθρώπινους πόρους, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, μαζί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις, θα παράσχουν τους απαραίτητους πόρους για τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής πρότασης με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα.

  • Περιφερειακό σχέδιο δράσης

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, με τη σειρά του, επανεξετάζει και αξιολογεί την ανάγκη της υλοποίησης τόσο των εθνικών όσο και των περιφερειακών σχεδίων ώστε να ενθαρρύνονται οι ΜμΕ του τομέα της φιλοξενίας να γίνουν πιο ενεργές στην υιοθέτηση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών, επιχειρηματικών μοντέλων και κοινών συνεργασιών και, συνεπώς, στην αποτελεσματική μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Βάση Δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερα από 200 επιτυχημένα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα που καρπώνονται οι επιχειρήσεις μέσω της υιοθέτησης της προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιο που έχει αναπτυχθεί, επανεξετάζει τόσο τα μοντέλα που έχουν προσφάτως υιοθετηθεί όσο και εκείνα που λειτουργούν μακροπρόθεσμα. Η πλειοψηφία των βέλτιστων πρακτικών αφορά σε επιχειρήσεις φιλοξενίας των χωρών της Βαλκανικής-Μεσογειακής περιοχής, αλλά μερικά παραδείγματα επεκτείνονται στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη, ο οποίος παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για την επιτυχή και ταχεία εισαγωγή καινοτομιών και την επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα (παραδοτέα) δημοσιεύονται στο σχετικό τμήμα της υφιστάμενης ιστοσελίδας και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.

Leave a reply