Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIX

The project will create value by improving the content and the methodology of higher and continuous vocational training in hospitality by opening them up to key emerging subjects of increasing relevance

Το πρόγραμμα HELIX λαμβάνει υπόψη:

  Τις προοπτικές στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο για την τόνωση της περιφερειακής και εθνικής οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην περιοχή,

  Τις περιφερειακές προκλήσεις που επηρεάζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις του τομέα,

  Τους στόχους που έχουν τεθεί για την παγκόσμια μελλοντική ανάπτυξη,

  Τις ανάγκες άμεσης αλλαγής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τομέα της τουριστικής φιλοξενίας με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς του και στις τρεις διαστάσεις: περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική.Τις ανάγκες άμεσης αλλαγής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τομέα της τουριστικής φιλοξενίας με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς του και στις τρεις διαστάσεις: περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική.

Παρόλο που η επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα προτείνουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων λύσεων για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι οι κύριοι οικονομικοί φορείς στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο -οι ΜΜΕ- εξακολουθούν να υστερούν στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, διαδικασιών και λύσεων που είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση καλύτερων επιχειρηματικών επιδόσεων με την παράλληλη ισόρροπη χρήση φυσικών και κοινωνικών πόρων. Πολλοί από τους βασικούς λόγους αφορούν στις δεξιότητες και την ικανότητα για καινοτομία.,

Ως εκ τούτου, συνδυάζοντας τις προσπάθειες των τεσσάρων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρουσιάζουν εξαιρετικές διδακτικές επιδόσεις στην εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού ή/και αναγνωρισμένη επιστημονική εμπειρία με έμφαση σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, και των δύο οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα HELIX στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ιδιαιτέρως μεταξύ των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών) στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, ιδίως μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών κοινοτήτων μάθησης και πράξης (practice communities), εκπαιδευτικών εργαλείων και κοινών εκπαιδευτικών προσφορών που στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση συγκεκριμένων τομεακών δεξιοτήτων.

Η επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων του έργου εξασφαλίζεται μέσω μιας ολοκληρωμένης δέσμης παράλληλων και κοινών δραστηριοτήτων, οι οποίες οργανώνονται σε έξι Πακέτα Εργασίας:

WP 1
Διαχείριση και συντονισμός του Έργου,
WP 4

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Μάθησης για τη βιώσιμη τουριστική φιλοξενία στις ΜΜΕ

WP 2

Επικοινωνία και Διάδοση του Έργου

WP 5

Βαλκανικό-Μεσογειακό Διακρατικό Δίκτυο για τη Βιώσιμη Τουριστική Φιλοξενία

WP 3

Καθορισμός στρατηγικών στόχων για την επιχειρηματική μάθηση στην τουριστική φιλοξενία

WP 6
Πιλοτική Μάθηση για Καλύτερες Δεξιότητες

Η υλοποίηση των πακέτων εργασίας και οι δραστηριότητες που ενσωματώνονται σε αυτά θα παράσχουν μια σειρά παραδοτέων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  Έκθεση Αξιολόγησης των Περιφερειακών Αναγκών για τη βιωσιμότητα των σχετικών με την τουριστική φιλοξενία ΜΜΕ;

  Βάση δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης;

  Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην τουριστική φιλοξενία;

  Αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα υποστήριξης εκπαιδευτών, επιχειρηματιών και όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα – στόχο και σχετικές πιλοτικές δοκιμές τους;

  Διακρατικό δίκτυο HELIX;

  Λοιπά