Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Международен уебинар за наставничество и обмяна на идеи за устойчиво развитие на сектора на гостоприемството

На 11 декември 2018 г. ще се проведе международен уебинар за наставничество и обмяна на идеи на тема „Устойчиво гостоприемство“.

Събитието популяризира използването на иновации за устойчиво развитие на фирмите, които предлагат туристически услуги в региона Балкани – Средиземно море. Темите са в две основни направления: (а) популяризиране на практическите аспекти на устойчивостта за бизнеса и (б) представяне на иновации и успешни практики.

Акцентът е върху практиката. Ще бъде осигурена и методическа подкрепа на всички заинтересовани мениджъри и предприемачи в процеса на идентифициране, оценка и адаптиране на технологични и нетехнологични решения за устойчивост.

Уебинарът ще се води от експерти и практици с богат международен опит, които добре познават нуждите на бизнеса в региона. Всеки от тях е част от предприемаческия или управленския състав на действащо предприятие в сектора на гостоприемството, което работи активно по концептуирането или въвеждането на иновации.

Организацията на уебинара се основава на новаторски подход – в кампусите на всяка партньорска институция (в градовете Варна, Волос, Шкодра, Дуръс и Скопие) се организира присъствена сесия за заинтересованите страни, където предприемачи от различни сектори могат да се срещнат помежду си и да обменят идеи, а онлайн връзката с останалите участващи националности предлага възможност за атестация на идеите и разширяване на контактите на ниво Балкани – Средиземно море.

Събитието е отворено за всички заинтересовани предприемачи и представители на малкия и средния бизнес в областта на гостоприемството от Албания, България, Гърция и Бивша Югославска република Македония.

Регистрацията е вече активна.

Leave a reply