Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Дейности

Дейността или предмета на международната мрежа е определен спрямо нейната мисия и задачи и включва:

  1. Промоция, развитие и диверсификация на инструменти за обучение в сектора на гостоприемството, които подобряват компетенциите на работната сила, предприемаческите умения и уменията за управление на иновациите;
  2. Организация на семинари, работни срещи, конференции, обмяна на добри практики и знания в областта на сектора на гостоприемството от балканско-средиземноморския регион;
  3. Услуги по менторство и наставничество и насърчаване въвеждането на наставнически практики в и сред компаниите;
  4. Предоставяне на индивидуални консултации за стартиращи и действащи МСП от сектора на гостоприемството по отношение на устойчивото развитие и иновациите;
  5. Разработване и изпълнение на съвместни проекти, програми и стратегии в подкрепа целите на мрежата;
  6. Създаване на интер-регионални и между-секторни партньорства между изследователи, иноватори, бизнес и браншови организации за експертна подкрепа на сектора на гостоприемството в региона на Балкани – Средиземно море;
  7. Изследване и разпространение на европейски, регионални и национални практики за насърчаване на устойчивото развитие, изпълнението и въвеждането на иновации и други новаторски технологични и нетехнологични решения;
  8. Събиране и разпространение на информация, свързана с развитието на предприемачески умения и компетенции за устойчивост на сектора на гостоприемството;
  9. Предоставяне на съвети, информация и други за въвеждане на високи технологии и разкриване на съответните работни места в организациите от сектора на гостоприемството;
  10. Други дейности, незабранени от закона и съвместими с целите на международната мрежа за обмен по устойчиво гостоприемство.

Обучения и събития

Обучения и събития

Менторство и консултиране

Менторство и консултиране

Уебинари

Уебинари