Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871
програма Балкани – Средиземно море
ХЕЛИКС е един от първите съвместни проекти
одобрени за финансиране по първата покана на
ДА НАСЪРЧИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
ДА СЪЗДАДЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
В СЕКТОР ТУРИЗЪМ И ГОСТОПРИЕМСТВО
Екологичен. Икономически. Социален
Устойчивост във всичките 3 измерения:

Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“ (ХЕЛИКС) е резултат от сътрудничеството между 4 висши училища (от България, Гърция и Албания) и организации, работещи в подкрепа на бизнеса (от Р Македония и България).

Проектът поставя фокус върху възможностите за повишаване на конкурентоспособността и развитието на една от най-перспективните за региона сектор – туризъм и гостоприемство чрез целеви интервенции за справяне с основните пречки за развитието му свързани с недостатъчно умения, иновационен капацитет и неефективно използване на природните ресурси.

ХЕЛИКС цели да увеличи компетенциите за устойчив бизнес и иновации (особено сред МСП и предприемачи) в сектора на гостоприемството на регион Балкани – Средиземно море. Поставяйки началото през м. септември, 2017 през следващите 24 месеца, партньорите по проекта ще работят съвместно за подобряване на образователните предложения в гостоприемството чрез разработване на ефективни общности за учене и практика, образователни инструменти и съвместни обучителни предложения в помощ на собственици и предприемачи на туристически МСП, студенти и обучаеми, преподаватели и други заинтересовани страни.

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА БАЛКАНИ  СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

1
Приоритетна ос 1: “Предприемачество и иновации”
2
Приоритетна ос 2: “Околна среда”
3
Основни предизвикателства на региона: конкурентоспособност и околна среда

ПРОЕКТ
ХЕЛИКС

1
Приоритетна ос 1: Предприемачество и иновации
3
Специфична цел: Територии на знанието
2
Цел: Повишаване на компетенциите за устойчив бизнес и иновации в сектора на гостоприемството на региона Балкани – Средиземно море

БАЗА ДАННИ
с добри практики с решения за устойчиво развитие