Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871
повик на INTERREG Балканско-медитеранската програма
HELIX е еден од првите 37 проекти за соработка
одобрени за финансирање во рамките на првиот
ДА ГО ЗГОЛЕМИ ЕКОНОМСКИ РАСТ
ДА СОЗДАДЕ НОВИ МОЖНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
СЕКТОРОТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗМОТ
Eколошки. Eкономски. Социјални.
Oдржливост во сите 3 димензии
Фокус
Проектот се фокусира на можностите за зголемување на конкурентноста и растот на еден од најперспективните економски сектори во регионот - туризмот и угостителството
Започнете
Партнерите во проектот ќе работат заедно, почнувајќи од септември 2017 година
Соработка
ХЕЛИКС е резултат на целна соработка меѓу 4 високообразовни институции и организации за поддршка на бизнисот.

`Иницијативата за размена на претприемничко учење за одржливи угостителски мали и средни претпријатија во балканско-медитеранскиот регион` (ХЕЛИКС) е резултат на целна соработка меѓу 4 високообразовни институции (од Бугарија, Грција, Албанија) и организации за поддршка на бизнисот (од Македонија (БЈРМ) и Бугарија).

Проектот се фокусира на можностите за зголемување на конкурентноста и растот на еден од најперспективните економски сектори во регионот – туризмот и угостителството, преку справување со главните пречки во развојот кои се однесуваат на недостаток на вештини, капацитет за иновации и неефикасно користење на природните ресурси.

ХЕЛИКС има за цел да ги зголеми компетенциите за одржлив бизнис и иновации (особено меѓу МСП и претприемачи) во угостителскиот сектор во Балканско-медитеранскиот регион. Почнувајќи од септември 2017 година во континуитет од 24 месеци, партнерите во проектот ќе работат заедно за да ја подобрат понудата за обука во угостителството преку развивање на ефективни заедници за учење и пракса, алатки за учење и заеднички образовни понуди во корист на сопствениците и претприемачите на угостителски МСП, студенти и обучувачи, и други засегнати страни.

INTERREG БАЛКАНСКО-МЕДИТЕРАНСКА ПРОГРАМА

1
Приоритетна оска 1: “Претприемништво и иновации”
2
Приоритетна оска 2: “Животна средина”
3
Клучни предизвици: конкурентност и животна средина

ХЕЛИКС
ПРОЕКТ

1
Приоритетна оска: Претприемништво и иновации
3
Специфична цел: Територии на знаење
2
Тематска цел: Инвестирање во образование, обука и стручна обука за вештини и доживотно учење

БАЗА НА ПОДАТОЦИ
најдобри практики со решенија за одржлив развој