Новости

old-logo
ЈАВЕН OГЛАС
Македонско бугарска стопанска комора објавува оглас за повремено ангажирање на лица за имплементација...
challenge-connected-connection-1080852
Развој на Образовни ресурси и ресурси за обуки во поддршка на одржлив развој на туристичкиот сектор е започнат како дел од HELIX проектот

Проектот HELIX има за цел да обезбеди рационална поддршка во зголемувањето на компетенциите за одржлив бизнис и иновации во угостителскиот…

darts
Првиот резултат на HELIX е финализиран – извештај за оценка на потребите, регионален акциски план и база на податоци на најдобри практики

Проектот HELIX поставува амбициозни цели во однос на поттикнување на конкурентноста на угостителството во Балканско-медитеранскиот регион. Поконкретно, иницијативата HELIX се…

ПОЧЕТЕН СОСТАНОК
Првиот настан во рамките на проектот ХЕЛИКС - почетен состанок - ќе се одржи на 17.11.2017 година во Варна, Бугарија