Новости

audience-auditorium-chairs-356065-1024x731 copy
Меѓународно искуство и саем за размена во поддршка на одржливото угостителство е организиран во рамките на проектот HELIX

Универзитетот за менаџмент на Варна ќе биде домаќин на Меѓународен саем во поддршка на туристичката индустрија, одржливиот развој и воведувањето…

audience-auditorium-chairs-356065-1024x731 copy
Мешани мобилни курсеви за одржлив туризам во Балканско-Медитеранскиот регион се организираат во рамките на проектот HELIX

Курсевите „Педагогија на одржлив туризам“ и „Претприемачките вештини за одржливи туристички претпријатија“ развиени во рамките на проектот HELIX ќе бидат…

education
Едукативните ресурси и ресурсите за обука за поддршка на одржливиот развој на туристичкиот сектор се разработени и презентирани од партнерите на проектот HELIX

Во средината на 2018 година, конзорциумот на проектот HELIX започна со развој на два специфични курса за обука, ориентирани кон…

old-logo
ЈАВЕН OГЛАС
Македонско бугарска стопанска комора објавува оглас за повремено ангажирање на лица за имплементација...
challenge-connected-connection-1080852
Развој на Образовни ресурси и ресурси за обуки во поддршка на одржлив развој на туристичкиот сектор е започнат како дел од HELIX проектот

Проектот HELIX има за цел да обезбеди рационална поддршка во зголемувањето на компетенциите за одржлив бизнис и иновации во угостителскиот…

darts
Првиот резултат на HELIX е финализиран – извештај за оценка на потребите, регионален акциски план и база на податоци на најдобри практики

Проектот HELIX поставува амбициозни цели во однос на поттикнување на конкурентноста на угостителството во Балканско-медитеранскиот регион. Поконкретно, иницијативата HELIX се…

ПОЧЕТЕН СОСТАНОК
Првиот настан во рамките на проектот ХЕЛИКС - почетен состанок - ќе се одржи на 17.11.2017 година во Варна, Бугарија