Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (PP1)

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (ВУМ) е българска образователна институция, създадена през 1999г.

Като поставя своите студенти в центъра, ВУМ се ангажира:

– да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите умения на студентите;

– да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух;

– да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на иновации и развитие на социално предприемачество.

ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми в областите: бизнес и маркетинг, гостоприемство, туризъм, бизнес информационни системи и софтуерно инженерство, и др. Всички образователни програми на ВУМ са преподавани изцяло на английски език и водят до присъждането на две образователни степени („двойни дипломи“) – една от ВУМ, и втора – от партниращите университети на висшето училище от други страни от ЕС.

ВУМ е дълбоко ангажиран и с принципите на интернационализацията. Студенти от над 50 страни по света се обучават във висшето училище като над 25% от всички обучаеми са международни. Висше училище по мениджмънт има широка мрежа от академични партньори в над 60 страни на пет континента. Дългогодишните усилия и работа на академичния състав на ВУМ също са международно признати. През 2017г. висшето училище е класирано на първо място в Централна и Източна Европа по отношение на мобилността на студентите и международната ориентация от U-Multirank.

Изследователските области на академичната и научна общност на ВУМ включва: международен бизнес, предприемачество, мениджмънт, междукултурни отношения и организационно поведение, икономика, маркетинг и туризъм. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българското висше училище с най-висок брой публикации и цитирания в социалните науки. ВУМ издава European Journal of Tourism Research – академичен журнал в областта на туризма, чиято цел е да осигури платформа за дискутиране на теоретични и емпирични проблеми в туризма.

Като допълнение на конвенционалното обучение, ВУМ осигурява и възможности за учене през целия живот и продължаващо обучение. Бизнес училището е тясно свързано с общностите на местния бизнес и гражданското общество посредством разнородни механизми за взаимодействие, вкл. чрез въвличане в преподаването, при проектирането на учебните планове и приложните изследвания.

ВУМ има обширен и дългогодишен опит при инициализирането, проектирането и координирането на поредица от инициативи, фокусирани върху подобряване капацитета на висшето образование, диверсифициране на образователните и обучителните възможности и качество, осигуряване на предприемачески възможности за младежи и подобряване на тяхното гражданско участие.

Leave a reply