Events

oct16
Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството
Целта на събитието бе да представи модел за разработване на съвместни менторски програми, приложими в сектора на гостоприемството, които да допринесат за повишаване на устойчивостта на компаниите.
1 2