Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството

Целта на събитието бе да представи модел за разработване на съвместни менторски програми, приложими в сектора на гостоприемството, които да допринесат за повишаване на устойчивостта на компаниите.

ДЕТАЙЛИ

  • КАТЕГОРИЯ – Събития

  • КОГА – 2018-10-16 and 2018-10-17

  • КЪДЕ – Варна, България

ЦЕЛИ

Целта на събитието бе да представи модел за разработване на съвместни менторски програми, приложими в сектора на гостоприемството, които да допринесат за повишаване на устойчивостта на компаниите. Фокусът на обучението бе върху иновациите за устойчиво развитие в хотелиерството, ресторантьорството, кулинарните изкуства и сферата на услугите в туризма.

Лекторите запознаха участниците с основните тенденции, свързани с иновативните практики, ИТ, устойчивото развитие на сектора и менторството като ключови средства за постигане на трайни и чувствителни резултати в сферата на гостоприемството, както и с основните предизвикателства и акценти в разработването на програмите за въвеждането им.

В тридневното обучение участваха над 50 български и чуждестранни представители на малкия и средния бизнес в сферата на гостоприемството от района на Балканите и Средиземно море – Албания, Гърция и Република Македония, които активно дискутираха представените теми и споделяха своя опит и знания, свързани с въвеждането на устойчиви практики в сектора. Стигна се до общото мнение, че проблемите на туризма в района на Балканите и Средиземноморието са сходни и има широко поле за въвеждането на обсъжданите иновации и практики.

Наред с теоретичните презентации бяха демонстрирани и актуални практики, въведени от български фирми от сферата на гостоприемството, кулинарията и услугите в туризма, довели до устойчиво развитие на бизнеса. Сред тях бяха ферма за екологично отглеждане на охлюви и ресторант с тематично меню, водещ голф-комплекс по българското Черноморие, в който е въведена цялостна програма за устойчиво развитие, вегетариански ресторант, който предлага както здравословна храна, така и възможности за спорт и ресторант с необичайно и атрактивно приготвяне и поднасяне на храната.

Между участниците бе създадена неформална мрежа от контакти, която ще залегне в основата на Партньорското споразумение за създаване на ХЕЛИКС мрежа за устойчиво развитие на туризма.

октомври 18, 2018

Leave a reply