NEWS

audience-auditorium-chairs-356065-1024x731 copy
Международно Изложение за обмяна на опит и заетост в подкрепа на устойчивото гостоприемство се организира по проект ХЕЛИКС

Международно изложение в подкрепа на туристическата индустрия, устойчивото развитие и представянето на иновации ще домакинства Висше училище по мениджмънт на…

audience-auditorium-chairs-356065
Курсове със смесена мобилност в областта на устойчивото гостоприемство в региона Балкани – Средиземно море се организират в рамките на проект ХЕЛИКС

Разработените в рамките на проект ХЕЛИКС курсове „Педагогика на устойчивия туризъм“ и „Предприемачески умения за устойчиви предприятия от сектора на…

audience-auditorium-chairs-356065
Работен семинар за изграждане на капацитет на представителните организации от сектора на гостоприемството ще се проведе във Варна, България

Двудневен международен семинар за изграждане на капацитет ще се състои на 21-ви февруари. Събитието ще се проведе в гр. Варна,…

education
Образователни и обучителни ресурси в подкрепа на устойчивото развитие на туристическия сектор са съставени и представени от партньорите по проект ХЕЛИКС

В средата на 2018, консорциумът на проект ХЕЛИКС стартира разработването на два специфични образователни курса ориентирани към гостоприемството, иновациите и…