Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството

Висше училище по мениджмънт – Варна (ВУМ) е домакин на международното „Съвместно обучение по менторство и иновации за повишаване устойчивостта на предприятията в сектора на гостоприемството“. Събитието се организира в рамките на проект ХЕЛИКС и ще продължи 3 дни като началото му ще бъде поставено на 16 октомври,

Фокусът на обучението е върху иновациите за осигуряване на устойчиво развитие на хотелиерството, ресторантьорството, кулинарните изкуства и съпътстващите туризма услуги.

Програмата на събитието включва панели за представяне на нови възможности за съвместно сътрудничество между утвърдени и прохождащи фирми от сектора на гостоприемството, а именно модел за разработване и внедряване на съвместни менторски програми. В рамките на практическите сесии се планира посещение на успешни иновативни фирми от региона, които ще представят своята формула на успеха.

За участници в събитието са поканени всички заинтересовани представители на малкия и средния бизнес в областта на гостоприемството от България, Албания, Гърция и Бивша Югославска република Македония. В тяхна полза събитието ще осигури ключови знания по темата за иновациите и менторството, но така също и нови контакти и съмишленици на ниво Балкани-Средиземно море.

За заявка на интерес за участие в събитието може да се свържете със съответният партньор по проекта.

Програма 

октомври 1, 2018

Leave a reply