Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

PARTNERET

UNIVERSITETI VARNA I MENAXHIMIT (PP1)

UNIVERSITETI I THESSALIT, DEPARTAMENTI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL (PP2)

UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU I DURRËSIT (PP3)

UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI” (PP4)

“DHOMA E TREGTISË MAQEDONASE-BULLGARE”, IRJM (PP5)

ORGANIZATA ARTIT I GATIMIT DHE E MIKPRITJES (CAHA) (PP6)

INSTITUTI I EKONOMISË – SHKUP (PP7)