Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Në kuadër të projektit HELIX është organizuar një panair ndërkombëtar për përvojën dhe këmbimin në mbështetje të mikpritjes së qëndrueshme

An International Fair in support of the tourism industry, sustainable development and the introduction of innovations will be hosted by

Një Panair Ndërkombëtar në mbështetje të industrisë së turizmit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe futjes së inovacioneve do të organizohet nga Universiteti i Menaxhimit të Varnas më 19 dhe 20 qershor.

Panairi i Përvojës dhe Shkëmbimit synon të promovojë sipërmarrjen, kualifikimin dhe punësimin e të rinjve në menaxhimin dhe inovacionin e sektorit të mikpritjes. Prandaj, programi i këtij panairi kombinon ligjërata, demonstrime dhe seanca ekspozuese. Në fillim do të diskutohen aspektet e rëndësishme të zhvillimit të sektorit, roli i të rinjve, tendencat e reja dhe risitë që ndryshojnë biznesin. Më vonë sipërmarrësit e njohur bullgarë do të ndajnë përvojën e tyre në futjen e shërbimeve dhe produkteve të reja turistike – aplikacioneve mobile, ngjarjeve dhe atraksioneve të ndryshme.

Me demonstrime të teknikave inovative në përgatitjen e ushqimit dhe pijeve në orën 15.30 në secilën prej dy ditëve do të hapet panairi i “Tregut të Punës”. Brenda këtij sesioni do të prezantohen mundësitë për kualifikim të mëtejshëm, zhvillim të karrierës dhe punësim në rajonin e Ballkanit dhe Mesdheut. Punëkërkuesit në turizëm dhe profesionet e mikpritjes do të kenë mundësinë të informohen për vendet e lira dhe të bëjnë kontakte të drejtpërdrejta me punëdhënësit.

Pjesëmarrja në këtë takim është pa pagesë. Forumi është i hapur për përfaqësuesit e biznesit të mikpritjes dhe të OJQ-ve, nxënësve të shkollave të mesme dhe universitetit dhe palëve të tjera të interesuara. Këtu kërkohet një regjistrim paraprak.

Për më shumë informacion rreth programit dhe mundësive për pjesëmarrje, ju lutemi kontaktoni partnerin e projektit nga vendi juaj.

Leave a reply