Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Lëndët në mikpritjen e qëndrueshme në Rajonin Ballkanik-Mesdhetar janë organizuar në kuadër të projektit HELIX

Lëndët “Pedagogjia e Turizmit të Qëndrueshëm” dhe “Aftësitë Sipërmarrëse për Ndërmarrjet e Mikpritjes së Qëndrueshme” të zhvilluara në kuadër të projektit HELIX do të testohen në terma realë nëpërmjet trajnimeve dhe mobiliteteve. Tre ngjarje do të organizohen gjithsej në periudhën mars-maj 2019. Secila prej këtyre trajnimeve do të përfshijë një sesion vendor të përqendruar në teorinë dhe të mësuarit e përbashkët të orientuar drejt praktikës ndërkombëtare.

Trajnimet janë të hapura për pjesëmarrje për të gjithë trajnerët e interesuar, pronarët dhe anëtarët e stafit të NVM-ve të mikpritjes dhe sipërmarrësit e ardhshëm.

Për më shumë informacion ju lutemi na kontaktoni ose drejtohuni partnerit përkatës të projektit.

Leave a reply