Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

EVIDENCA KOMBËTARE NGA ZHVILLIMI NË EVROPË – IRJM

Ngjarja kombëtare e ngritjes së vetëdijes në Republikën e Maqedonisë u mbajt më 31 janar.

DETAJË

  • kategori – MEETING

  • data – 2018-01-31

  • vendtakim – Skopje, IRJM

TEMA

Ngjarja kombëtare e ngritjes së vetëdijes në Republikën e Maqedonisë u mbajt më 31 janar.

Në përputhje me fokusin HELIX dhe përmbajtjen, ngjarja theksoi domosdoshmërinë e reformave të kurrikulave në të gjitha nivelet e arsimit duke ngritur një diskutim mbi çështjen ndërmjet biznesit dhe ofruesve të arsimit. Ajo përfundoi me prezantimin e disa praktikave të mira për të siguruar qëndrueshmërinë e SME-ve të mikpritjes në rajon.

Ngjarja mblodhi së bashku më shumë se 70 persona – përfaqësues të mikpritjes SME, trajnerë, studentë dhe media. Së bashku me zbatimin e qëllimeve të saj për të informuar grupet e synuara për iniciativat HELIX ka arritur inpute të rëndësishme për aktivitetet e iniciativës.

Agjenda e ngjarjes