Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Workshop-i i tretë i konsorciumit

DETAJË

  • Category -Meeting

  • Date – 2019-01–15

  • Venue – Skopje, FYROM

OBJEKTIVAT

Workshop-i i tretë i konsorciumit të partneritetit HELIX u mbajt më 15 janar në Shkup, IRJM. Përfaqësuesit – koordinatorët dhe ekspertët – nga institucionet partnere diskutuan progresin e përgjithshëm të projektit dhe cilësinë e kurrikulës së përpunuar dhe materialeve trajnuese për “Pedagogjinë e Turizmit të Qëndrueshëm” dhe “Aftësitë Sipërmarrëse për Bizneset e Qëndrueshme të Mikpritjes”.

Partnerët gjithashtu morën disa vendime të rëndësishme për aktivitetet e ardhshme të projektit.

Leave a reply