Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Мешани мобилни курсеви за одржлив туризам во Балканско-Медитеранскиот регион се организираат во рамките на проектот HELIX

Курсевите „Педагогија на одржлив туризам“ и „Претприемачките вештини за одржливи туристички претпријатија“ развиени во рамките на проектот HELIX ќе бидат тестирани во реални услови преку пилот-обуки со мешана мобилност. Вкупно 3 настани ќе бидат организирани во периодот март-мај 2019 година. Секоја од овие обуки ќе вклучува сесија во матичната земја фокусирана на теорија и заедничка меѓународна мобилност за учење ориентирана кон пракси.

Обуките се отворени за учество за сите заинтересирани обучувачи, сопственици и членови на персоналот на угостителските МСП и потенцијалните претприемачи.

За повеќе информации ве молиме контактирајте со нас или проверете го соодветниот партнер на проектот.

Leave a reply