Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Lënda “Aftësitë sipërmarrëse për ndërmarrjet mikpritëse të qëndrueshme për SME-të”

DETAJË

  • Category – EVENT

  • Date – 2019-04-16 till 2019-04-18

  • Venue – Volos, Greece

OBJEKTIVAT

LëndaAftësitë Ndërmarrëse për Ndërmarrjet e Mikpritjes së Qëndrueshme synon të testojë efektivitetin e kursit të zhvilluar në terma realë dhe në kontekste të ndryshme kombëtare. Kjo lëndë është përshtatur me nevojat e pronarëve të ardhshëm të sektorit të mikpritjes dhe të NVM-ve dhe është organizuar si dy seanca të njëpasnjëshme:

– sesioni në vend u përqendrua në teorinë e cila u mbajt në vende të ndryshme partnere në fillim të prillit, që përfshinte më shumë se 60 përfaqësues të biznesit ndërkombëtar; dhe

– Mobiliteti i përbashkët ndërkombëtar i orientuar në praktikë, i mbajtur nga 16 deri më 18 Prill 2019 në Volos (GR). Në total, 35 përfaqësues të NVM-ve morën pjesë në të.

Leave a reply