Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Lënda “Aftësitë sipërmarrëse për ndërmarrjet mikpritëse të qëndrueshme për të fillojë-ups

DETAJË

  • Category – EVENT

  • Date – 2019-05-14 and 2019-05-16

  • Venue – Skopje, North Macedonia

OBJEKTIVAT

LëndaAftësitë Ndërmarrëse për Ndërmarrjet e Mikpritjes së Qëndrueshme synon të testojë efektivitetin e kursit të zhvilluar në terma realë dhe në kontekste të ndryshme kombëtare.

Kjo lëndë është përshtatur me nevojat e pronarëve të ardhshëm të të fillestarëve të ardhshëm në sektorin e mikpritjes dhe është organizuar si dy seanca të njëpasnjëshme:

  • sesioni në vend u përqendrua në teorinë e cila u mbajt në vende të ndryshme partnere në fillim të prillit, që përfshinte më shumë se 90 përfaqësues të biznesit ndërkombëtar; dhe
  • Mobiliteti i përbashkët ndërkombëtar i orientuar në praktikë, i mbajtur nga 14 deri 16 maj, 2019 në Shkup, Maqedonia e Veriut. Në total, 60 përfaqësues të NVM-ve morën pjesë në të.

Leave a reply